پر کن لیوان

این دستگاه مجهز به plc و مانیتور و ردیف کن لیوان می باشدو مجهز به سیستم چرخش همزمان با دپازیت می باشد.توانایی دستگاه جهت پر کردن انواع شکلات صبحانه و محصولات مشابه به صورت دو رنگ و تک رنگ را دارد.این دستگاه توانایی پرکردن شکلات همراه با خلال های ریز فندق ، بادام و غیره را دارد.