سنگ خنک کن

این میز مجهز به جداره دوم از قسمت زیر میز می باشد و آب سرد به راحتی از این جداره می گذرد و جهت خنک کردن شیره های تافی و آبنبات استفاده می گرددو ابعاد میز ۲×۱ متر می باشد.