دستگاه شیتر با برش MY2027

این ماشین جهت برش خمیر تافی جویدنی بعد از پولینگ طراحی شده است و می تواند خمیر تافی را با ضخامت ۴ سانت و عرض ۲۵ سانت در طولهای مختلف برش داده و داخل سینی های ذخیره قرار گرفته تا به گرمخانه تافی هدایت شود.