دستگاه شربت ساز توزینی اتوماتیک MY912

این دستگاه قادر است برای هر بچ، مقدار مشخص مواد اولیه را بطور اتوماتیک وزن کرده، مخلوط و پخت اولیه را انجام دهد. این دستگاه با سیستم PLC قادر است تعداد متنوعی فرمول را در حافظه خود نگه داشته و با انتخاب هر فرمول، به طور اتوماتیک شربت مورد نیاز را با درجه پخت مشخص شده آماده کند.