دستگاه اکسترودر و برش اتوماتیک انواع شیرینی MY25

این دستگاه برای تمامی شیرینی هایی که خمیر ترد دارند طراحی شده است مانند خمیر شیرینی های نخودچی که حتما باید قالب زنی شود.این سیستم تمامی کارهای دستی که روی شیرینی نخودجی انجام می شود را بصورت اتومات انجام می دهد و در ضمن مزیت های زیادی نیز نسبت به محصول دستی دارد ، از جمله تمامی خمیرهایی که از اکسترودر خارج میشود یکدست و همگن شده و ترد می باشد.ضخامت کلیه شیرینی ها یکدست بوده و قابل تنظیم برای ضخامت های مختلف و دلخواه می باشد.