خدمات و پشتیبانی

خدمات  و پشتیبانی ماشین سازی یادگاری

کلیه ی ماشین آلات ماشین سازی یادگاری به مدت یک سال گارانتی می باشد و بعد از آن به مدت ۹ سال از خدمات و پشتیبانی این شرکت بهره مند می گردند.
تلفن تماس:  ۱ ۰۰۹۸۲۱۵۶۳۹۱۹۸۰