میز حمل تافی

این دستگاه در خروجی دستگاه سفیدکن قرار می گیرد و خمیر تافی بعد از سفید شدن جهت انتقال به شیتر یا روی سنگ های خنک کن استفاده می گرددو این دستگاه به علت داشتن روکش سیلیکون از چسبیدن انواع خمیرها جلوگیری شده لذا به راحتی می توان خمیرهای تافی و غیره را با این دستگاه حمل نمود.