دستگاه اکسترودر دو رنگ

این دستگاه مناسب برای توده های محتوی حداکثر ۱۰ درصد چربی از قبیل تافی،  آدامس و آبنبات می باشد. حداقل نوسان و هدایت بهینه خمیر با پرهیز از بار حرارتی و تنش ناشی از روند تولید باعث ایجاد خروجی بسیار پایدار می گردد. این دستگاه مجهز به PLC و مانیتور HMI و اینورترهای تغذیه و اکسترودر بوده که مراحل کنترل دستگاه را به راحتی امکان پذیر می سازد.

امکان طراحی و ساخت برای محتوای چربی بیش از ۱۰ درصد و همچنین تولید رشته های چند رنگ و مغزدار وجود دارد. در ضمن دستگاه اکسترودر جهت تغذیه حداقل دو دستگاه بسته بندی Cut and Wrap و یا با یک خروجی جهت تافی مغزدار دو رنگ تا ظرفیت یک تن در ساعت در نظر گرفته شده است. در ضمن دستگاه مجهز به سیستم کنترل دما با آب سرد و گرم بوده و هر دمای دلخواه را می توان کنترل کرد.

ابعاد:

عرض : ۹۵ سانتیمتر

ارتفاع : ۱۸۵ سانتیمتر

طول : ۲۶۵ سانتیمتر