بسته بندی دو سرپیچ MY 800

جهت بسته بندی انواع آبنبات های مغزدار،بن بن ها و تافی مغزدار و غیره همراه با جنس کاغذ دولایه یا یک لایه می باشد و بدون وجود محصول به هیچ عنوان بسته بندی صورت نمیگیرد و دستگاه مجهز به سنسور چشمی می باشد و تنظیم سرعت نیز با کنترل دور فرکانس انجام میگیرد.