اینروبر،تمپرینگ و تونل خنک کننده MY35

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
  • نظرات : بدون دیدگاه

طراحی شده است برای روکش دادن شکلات به انواع محصولات که با استفاده از کانال پخش کننده هوا که روی کل مسیر تونل سرد کننده تعبیه شده است و این سرعت تولید در محدوده ۳۰تا ۲۰۰ سانتی متر در دقیقه است.بخش پوشش می تواند به راحتی حذف و شستشو شوند.تونل ۴۰۰/۱۰۰۰ دارای یک بخش پوشش به طور کامل یکپارچه است که میتواند به راحتی حذف و شستشو شوند.و دستگاه طوری طراحی شده است که اجازه ی نصب دو دستگاه تمپرینگ یا بیشتر را جهت تغییر رنگ پوشش شکلات می دهد.